Lekcje Khan Academy

Akademia Khana to nowatorskie podejście do edukacji z wielu dziedzin, w tym matematyki, ekonomii, chemii oraz fizyki. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, umożliwieniu dostosowania tempa nauki do własnych potrzeb i gigantycznej bazie zadań i wykładów Akademia Khana zmienia oblicze szkół na świecie.

Akademia Khana to organizacja edukacyjna non-profit założona w 2006 roku przez Salmana Khana, absolwenta Massachusetts Institute of Technology oraz Harvard Business School. Hasło przedsięwzięcia to „zapewnienie wysokiej jakości edukacji każdemu i wszędzie”. Uczestnicy uczą się dzięki internetowym ćwiczeniom i mini-wykładom zamieszczonym na Youtube. Takie filmy charakteryzują się:

  • czarnym tłem
  • rysunkami wykonywanymi na bieżąco
  • jednym lektorem mówiącym od 3 do 15 minut i przekazującym ogrom wiedzy w tak przystępny sposób, że korzystają z niego miliony osób na świecie – od dzieci z ubogich rodzin po syna Billa Gatesa.

Na terenie Polski za tłumaczenie filmów na język ojczysty odpowiadają Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Edukacji dla Przyszłości pod przewodnictwem prof. Lecha Mankiewicza, z którym Migam.org współpracuje.

Mamy chęci, możliwości, wiedzę i doświadczenie, aby materiały za źródeł Akademii Khana przygotować w sposób profesjonalny.

Dotychczas przetłumaczyliśmy 110 filmów edukacyjnych  z matematyki i ekonomii dzięki dofinansowaniom z Narodowego Banku Polskiego oraz portalu beesfund.com. Dofinansowania te  udało się pozyskać dzięki naszemu Głuchemu Koordynatorowi ds. Akademii Khana w Polskim Języku Migowym – Marcinowi Łuczywkowi

Profil Khan Academy PJM na Facebooku

Pomóż nam jako:

WOLONTARIUSZ

AMBASADOR

DARCZYŃCA

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Pomóż nam jako:

Treść wiadomości

Matematyka

Lekcja 2. Dodawanie liczb dwucyfrowych bez przenoszenia
Lekcja 3. Dodawanie - czemu przenoszenie działa
Lekcja 4. Przykłady dodawania z przenoszeniem
Lekcja 5. Dodawanie z przenoszeniem - idziemy dalej
Lekcja 7. Odejmowanie - jeszcze bez pożyczania
Lekcja 9. Odejmowanie pisemne - podwójne pożyczanie
Lekcja 12. Mnożenie jako grupowanie przedmiotów
Lekcja 19. Mnożenie liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową bez przenoszenia
Lekcja 20. Mnożenie liczby trzycyfrowej przez jednocyfrową z przenoszeniem
Lekcja 21. Zmienne i oznaczenia - dlaczego nie używamy x jako znaku mnożenia
Lekcja 25. Podstawianie wyrażeń algebraicznych
Lekcja 26. Wyrażenia algebraiczne zależne od dwóch zmiennych
Lekcja 27. Obliczanie wartości wyrażenia zależnego od dwóch zmiennych
Lekcja 28. Obliczanie wyrażeń algebraicznych
Lekcja 29. Chuck Norris a redukcja wyrazów podobnych
Lekcja 33. Dlaczego zawsze przekształcamy tak samo obie strony równania
Lekcja 34. Dodawanie i odejmowanie tej samej liczby od obu stron równania
Lekcja 35. Równanie z niewiadomą po obu stronach
Lekcja 36. Równanie z wartością bezwzględną
Lekcja 37. Równanie z wartością bezwzględną, przykład 1
Lekcja 38. Równanie z wartością bezwzględną, przykład 2
Lekcja 39. Proste równania o postaci x + a = b
Lekcja 41. Dwustopniowe równanie z x w liczniku
Lekcja 45. Kąty wierzchołkowe, przyległe oraz odpowiadające
Lekcja 50. Więcej mierzenia kątów kątomierzem

Ekonomia

Lekcja 3. Monopol, czyli przeciwieństwo konkurencji
Lekcja 4. Oligopole i konkurencja monopolistyczna
Lekcja 7. Jak oczekiwania zmiany cen wpływają na popyt
Lekcja 8. Jak ceny dóbr powiązanych wpływają na popyt
Lekcja 13. Krzywa podaży długookresowej a zysk ekonomiczny
Lekcja 18. Cena minimalna na przykładzie płacy minimalnej
Lekcja 24. Podatki a zbędna strata społeczna
Lekcja 28. Kołowy przepływ przychodów i wydatków
Lekcja 38. Umiarkowana inflacja w zdrowej gospodarce
Lekcja 43. Polityka pieniężna i polityka fiskalna
Lekcja 44. Dźwignia podatkowa w polityce fiskalnej
Lekcja 45. Jak podaż i popyt na pieniądze wpływa na stopy procentowe
Lekcja 46. Funkcja konsumpcji – wprowadzenie
Lekcja 47. Inwestycje i realne stopy procentowe
Lekcja 53. Podstawowa struktura kapitału w przedsiębiorstwach
Lekcja 55. Kapitalizacja giełdowa prrzedsiębiorstwa
Lekcja 56. Podstawy krótkiej sprzedaży akcji
Lekcja 58. Zasady wydawania i obsługi kart kredytowych