Dla Akcjonariuszy Migam

Usługa jest świadczona przez spółkę MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hauke-Bosaka 16a, 01-540 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS: 0000538267, NIP: 9512387159, REGON: 360614795, kapitał zakładowy: 223.918,00 zł, wpłacony w całości.

W związku z tym, że kolejnym krokiem w przekształceniu MIGAM „RKPK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w spółkę akcyjną jest przedłożenie planu przekształcenia wraz z załącznikami akcjonariuszom, poniżej publikujemy informacje w tym temacie.

Do pobrania: