PROJEKTY

MIGAM S.A. realizuje projekt Przygotowanie projektu Eurograntu „Migam-Europejskie centrum tłumaczeń-online języków migowych„, planowanego do realizacji z programu HORIZON EUROPE. będący przedmiotem wniosku nr POIR.02.03.06-14-0150/22, który został wybrany do dofinansowania w ramach POIR.02.03.06 Granty na Eurogranty.
Wniosek w programie HORIZON-EIC-2023-ACCELERATOR-01 został złożony 20 października 2023 r.

Więcej informacji na stronie https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

Wartość projektu 280.060,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich 280.060,00 zł

fundusze eu

MIGAM S.A. (dawniej MIGAM RKPK sp. z o.o. S.K.A.) zrealizowała projekt PMT/0298/2N/2018 Japonia realizowanego przez Migam w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu 200.000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich 200.000,00 zł

MIGAM S.A. (dawniej MIGAM RKPK sp. z o.o. S.K.A.) zrealizowała projekt PMT/0702/4N/2019 Izrael realizowanego przez Migam w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu 200.000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich 200.000,00 zł

Więcej informacji na stronie https://www.paih.gov.pl/pmt