Migam

str_glowna

Budujemy porozumienie
między światami

Obsługa klienta w języku migowym

marek_miga

W Polsce żyje ponad 470 000 osób niesłyszących. Ich ojczystym językiem jest Polski Język Migowy, który ma odrębną od polskiego gramatykę i składnię. W związku z tym 70% osób głuchych ma trudności ze zrozumieniem tekstu pisanego w języku polskim – do skutecznej komunikacji nie wystarczy jedynie kartka i długopis…

Aby im pomóc, uruchomiliśmy usługę Tłumacza Migam, w ramach której oferujemy tłumaczenia na żywo rozmowy z osobą głuchą lub słabosłyszącą.

Dzięki naszej usłudze osoba niesłysząca może skontaktować się z tłumaczem i załatwić sprawę z domu, ulicy, urzędu.

Czytaj więcej

Ułatwimy życie 70 000 000 osób

Przemek Kuśmierek zainspirowany wizytą głuchych znajomych z zagranicy postanowił wykorzystać technologię rozpoznawania ruchu do stworzenia KinecTranslator – automatycznego tłumacza języka migowego. Swoimi siłami wsparli go Sławek Łuczywek, który w projekcie odpowiada za merytorykę języka migowego oraz Kamil Drabek specjalizujący się w tematach sztucznej inteligencji i sieci neuronowych. W Migam wspólnie pracujemy nad rozwiązaniami, które mają zlikwidować bariery między słyszącymi i Głuchymi na całym świecie.

Poznaj nas

KinecTranslator

Nasz projekt rozwiązuje problem komunikacji osób słyszących i niesłyszących dzięki technologii rozpoznawania ruchu.

Zobacz, jak to działa:

Tu Migam

Znajdź miejsce przyjazne osobom niesłyszącym.

Tłumacz zdalny

Szanowni Państwo!
Usługa Tłumacza Migam jest dla Państwa możliwością bezpłatnego połączenia się z tłumaczem języka migowego w biurze Migam. Tłumacz Migam ze strony www.migam.org będzie dla Państwa dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-10:00 i 16:00-18:00.