Aktualności - Program Dostępność Plus

Dostępność Plus

Rządowy program Dostępność Plus ma na celu zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr i usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność powinna być widoczna i odczuwalna w wielu miejscach w szczególności jednak w miejscach świadczenia usług publicznych takich jak:

 

 

  instytucje administracji publicznej - urząd, ministerstwo, agencja rządowa


  instytucje finansowe - bank, zakład ubezpieczeń, domy maklerskie


  placówki edukacyjne - szkoła, uczelnia wyższa, przedszkole, żłobek

 

  placówki kulturalne - kino, galeria, muzeum, teatr, filharmonia, opera


  placówki służby zdrowia - szpital, przychodnia, ośrodek rehabilitacji


  przedsiębiorstwa - firmy, fabryki, zakłady produkcyjne


  środki transportu - tramwaje, autobusy, pociągi, chodniki, przejścia dla pieszych

 

GRUPA MIGAM | DOSTĘPNOŚĆ PLUS

 

Od 2011 roku zajmuje się przełamywaniem barier z jakimi Głusi i słabosłyszący muszą mierzyć się w kontaktach z firmami oraz instytucjami. Szacuje się, że aż 70 procent Głuchych ma trudności z czytaniem i rozumieniem tekstu pisanego.

 

Program Dostępność Plus rozumie szczególne potrzeby komunikacyjne osób niesłyszących, które powinny być zaspokajane poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w dostępie do tłumacza.

Dlatego właśnie Migam umożliwia zdalny dostęp do tłumaczy polskiego języka migowego. Klienci korzystający z www.tlumacz.migam.org zapewniają pełne wdrożenie założeń Rządowego Programu Dostępność Plus.

 

Dzięki Migam - Głuchy w ciągu kilku sekund skontaktuje się z punktem obsługi klienta w dowolnym miejscu w Polsce. Nasz system OMMI wykorzystuje geolokalizację i umożliwia dużo więcej niż tylko połączenie z tłumaczem. Daje możliwość zaprezentowania oferty firmy lub instytucji, a dla klientów wygodne zdalne załatwienie swoich spraw.  To znakomite narzędzie klasy video contact center.

 

 

Migam świadczy kompleksowe usługi dla podmiotów objętych obowiązkami wynikającymi z Programu Dostępność Plus w szczególności w zakresie:

   ustawy o z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz


   ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Nasze rozwiązania zostały zwyciężyły w licznych konkursach.

 

Za nasze rozwiązania Przemek Kuśmierek - Prezes Migam został laureatem prestiżowej nagrody Digital Shapers przyznawanej przez Fundację Digital Poland.

Nagroda została przyznana za cyfrowe wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Ponieważ Migam umożliwia im korzystanie z usług bankowych - np. w innowacyjny sposób tłumacząc treść dokumentów bankowych na polski język migowy.

W tym roku było ponad 300 kandydatów, a wśród 15 nagrodzonych oprócz prezesa Migam są między innymi Anna Streżyńska, Rafał Brzoska, Robert Lewandowski czy Zygmunt Solorz.

GRUPA MIGAM to także Agencja Praca Bez Barier specjalizująca się w rekrutowaniu osób z niepełnosprawnościami www.pracabezbarier.eu

 

Wykorzystujemy bogate doświadczenie we współpracy z ponad 140 firmami i instytucjami. Na terenie Polski jest już ponad 5000 miejsc, które gwarantują dostęp do tłumacza MIGAM online, a coraz więcej podmiotów korzysta z naszego systemu Migam OMMI także dla innych celów związanych ze zdalną obsługą swoich klientów.

Digital Academy, czyli kapituła składająca się z blisko 200 wybitnych ekspertów od cyfryzacji i nowych technologii

Przemek Kuśmierek, prezes MIGAM, nagrodzony za wspieranie osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im korzystanie z usług bankowych - np.t łumaczy treść dokumentów na język migowy.

Więcej >>
dostępnośc plus cyfrowa

Migam wykorzystuje swoje bogate doświadczenie we współpracy z  ponad 140 firmami i instytucjami.

Na terenie Polski jest już ponad 5000 miejsc, które gwarantują dostęp do tłumacza MIGAM online, a coraz więcej podmiotów korzysta z naszego

Więcej >>
dostępność plus zatrudnienie

GRUPA MIGAM to także Agencja Praca Bez Barier specjalizująca się w rekrutowaniu osób z niepełnosprawnościami www.pracabezbarier.eu

Optymalizacja PFRON jaką uzyskują pracodawcy zatrudniający z osobami z niepełnosprawnościami to nie jedyna korzyść.

Więcej >>
MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org