Aktualności - Program Dostępność Plus

Dostępność Plus

Rządowy program Dostępność Plus ma na celu zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr i usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność powinna być widoczna i odczuwalna w wielu miejscach w szczególności jednak w miejscach świadczenia usług publicznych takich jak:

 

 

  instytucje administracji publicznej - urząd, ministerstwo, agencja rządowa


  instytucje finansowe - bank, zakład ubezpieczeń, domy maklerskie


  placówki edukacyjne - szkoła, uczelnia wyższa, przedszkole, żłobek

 

  placówki kulturalne - kino, galeria, muzeum, teatr, filharmonia, opera


  placówki służby zdrowia - szpital, przychodnia, ośrodek rehabilitacji


  przedsiębiorstwa - firmy, fabryki, zakłady produkcyjne


  środki transportu - tramwaje, autobusy, pociągi, chodniki, przejścia dla pieszych

 

GRUPA MIGAM | DOSTĘPNOŚĆ PLUS

 

Od 2011 roku zajmuje się przełamywaniem barier z jakimi Głusi i słabosłyszący muszą mierzyć się w kontaktach z firmami oraz instytucjami. Szacuje się, że aż 70 procent Głuchych ma trudności z czytaniem i rozumieniem tekstu pisanego.

 

Program Dostępność Plus rozumie szczególne potrzeby komunikacyjne osób niesłyszących, które powinny być zaspokajane poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w dostępie do tłumacza.

Dlatego właśnie Migam umożliwia zdalny dostęp do tłumaczy polskiego języka migowego. Klienci korzystający z www.tlumacz.migam.org zapewniają pełne wdrożenie założeń Rządowego Programu Dostępność Plus.

 

Dzięki Migam - Głuchy w ciągu kilku sekund skontaktuje się z punktem obsługi klienta w dowolnym miejscu w Polsce. Nasz system OMMI wykorzystuje geolokalizację i umożliwia dużo więcej niż tylko połączenie z tłumaczem. Daje możliwość zaprezentowania oferty firmy lub instytucji, a dla klientów wygodne zdalne załatwienie swoich spraw.  To znakomite narzędzie klasy video contact center.

 

 

Migam świadczy kompleksowe usługi dla podmiotów objętych obowiązkami wynikającymi z Programu Dostępność Plus w szczególności w zakresie:

   ustawy o z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz


   ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Nasze rozwiązania zostały zwyciężyły w licznych konkursach.

 

Za nasze rozwiązania Przemek Kuśmierek - Prezes Migam został laureatem prestiżowej nagrody Digital Shapers przyznawanej przez Fundację Digital Poland.

Nagroda została przyznana za cyfrowe wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Ponieważ Migam umożliwia im korzystanie z usług bankowych - np. w innowacyjny sposób tłumacząc treść dokumentów bankowych na polski język migowy.

W tym roku było ponad 300 kandydatów, a wśród 15 nagrodzonych oprócz prezesa Migam są między innymi Anna Streżyńska, Rafał Brzoska, Robert Lewandowski czy Zygmunt Solorz.

GRUPA MIGAM to także Agencja Praca Bez Barier specjalizująca się w rekrutowaniu osób z niepełnosprawnościami www.pracabezbarier.eu

 

Wykorzystujemy bogate doświadczenie we współpracy z ponad 140 firmami i instytucjami. Na terenie Polski jest już ponad 5000 miejsc, które gwarantują dostęp do tłumacza MIGAM online, a coraz więcej podmiotów korzysta z naszego systemu Migam OMMI także dla innych celów związanych ze zdalną obsługą swoich klientów.

skarga na brak dostępności
Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dokonała prawdziwej rewolucji w działaniu wielu instytucji publicznych. Osoby z niepełnosprawnościami znacznie łatwiej mogą samodzielnie załatwić formalności. We wrześniu 2021 minął okres przejściowy na dostosowanie się placówek do programu Dostępność Plus. Na instytucje, które nie zrealizowały założeń, można pisać skargi.
Więcej >>
Jakie instytucje obejmuje program Dostępność Plus?

Ustawa o zapewnianiu dostępności powstała z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami. Założeniem dokumentu jest zreformowanie urzędów i instytucji publicznych. Placówki dostosowują infrastrukturę i formułę komunikacji, by ułatwić załatwianie niezbędnych formalności osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i kobietom w ciąży. Kto musi spełniać wymogi rządowego programu?

Więcej >>
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu NFZ dostępność plus

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu NFZ dostępna dla Głuchych dzięki Migam

Więcej >>
termin dostępność plus na 2021 rok

31 marca 2021 roku mija termin składania przez instytucje publiczne raportów, związanych z realizacją rządowego programu Dostępność Plus.

Sprawozdania powinny zostać opublikowane, również do końca miesiąca, w Biuletynie Informacji Publicznej lub na internetowej stronie placówki.
Więcej >>
dostępność plus - co nowego w programie

W 2021 roku wchodzą w fazę realizacji kolejne założenia rządowego programu Dostępność Plus.

Według nowych przepisów instytucje publiczne będą zobowiązane do składania raportów w sprawie zwiększenia otwartości swoich placówek na osoby niepełnosprawne. Sprawozdania będą przygotowywane w cyklach czteroletnich.

Więcej >>

Digital Academy, czyli kapituła składająca się z blisko 200 wybitnych ekspertów od cyfryzacji i nowych technologii

Przemek Kuśmierek, prezes MIGAM, nagrodzony za wspieranie osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im korzystanie z usług bankowych - np.t łumaczy treść dokumentów na język migowy.

Więcej >>
dostępnośc plus cyfrowa

Migam wykorzystuje swoje bogate doświadczenie we współpracy z  ponad 140 firmami i instytucjami.

Na terenie Polski jest już ponad 5000 miejsc, które gwarantują dostęp do tłumacza MIGAM online, a coraz więcej podmiotów korzysta z naszego

Więcej >>
dostępność plus zatrudnienie

GRUPA MIGAM to także Agencja Praca Bez Barier specjalizująca się w rekrutowaniu osób z niepełnosprawnościami www.pracabezbarier.eu

Optymalizacja PFRON jaką uzyskują pracodawcy zatrudniający z osobami z niepełnosprawnościami to nie jedyna korzyść.

Więcej >>
MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


ACCOUNT NUMBER:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Address:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org