Polski
Język migowy: 

Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Historia
Język obcy
Polski
Angielski
Filozofia
Plastyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne/WF/Gimnastyka

MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 668 324 288


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
Stadion PGE Narodowy w Warszawie
Adres: Aleja Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Recepcja Business Link
kontakt@migam.org