Polski
Język migowy: 

Uczucia
Szczęśliwy
Nieszczęśliwy
Radosny
Smutny
Znudzony
Zaskoczony
Zmartwiony
Zadowolony
Zły
Zmęczony
Głodny
Spragniony
Śpiący

MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 668 324 288


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Raduńska 6
01-681 Warszawa
kontakt@migam.org